INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

INSTALACJE

TELEINFORMATYCZNE

AUTOMATYKA

PRZEMYSŁOWA

INTELIGENTNE

DOMY

AUTOMATYKA

BRAM I ROLET

POMIARY

ELEKTRYCZNE

FOTOWOLTAIKA

DLA DOMU I FIRMY

MUFY

KABLOWE

KONSERWACJA

URZĄDZEŃ UDT

ALARMY

I MONITORING

DAMIAN

images/ZDJ_PRAC-1.jpg

PIOTR

images/urban.jpg

STEFAN

images/STEFAN.jpg

ŁUKASZ

images/UKASZ.jpg

KAMIL

images/KAMIL.jpg

Prowadzimy pełen zakres pomiarów elektrycznych takich jak 

  1. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych.
  2. Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji.
  3. Badanie oddzielenia od siebie obwodów (przy stosowaniu jako ochrony przeciwporażeniowej separacji elektrycznej).
  4. Pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian (przy stosowaniu jako ochrony przeciwporażeniowej izolowania stanowiska).
  5. Pomiar impedancji pętli zwarciowej i ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.
  6. Próba biegunowości.
  7. Próba wytrzymałości elektrycznej.
  8. Próba działania elementów instalacji.
  9. Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi.
  10. Sprawdzenie ochrony przed zanikiem lub nadmiernym obniżeniem napięcia zasilającego (spadkiem napięcia).

 

okresy badań 

 

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy pomiarami

Rezystancja izolacji

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Bardzo wilgotne (ok. 100%) oraz przejściowo wilgotne (75-100%)

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Gorące (temperatura powietrza >35°C)

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Zaliczone do kategorii zagrożenia ZLI, ZLII, ZLIII

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Zapylone

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Pozostałe nie wymienione powyżej

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

O NAS

FIRMA ELEKTROS SKŁADA SIĘ ZE SZTABU SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN. DZIĘKI CZEMU MOŻEMY KOMPLEKSOWO OBSŁUGIWAĆ NASZYCH KLIENTÓW.

 

NOWOCZESNE INSTALACJE TO NASZA PASJA

KONTAKT

TELEFON : 603-298-791

EMAIL GŁ : dk@dobryelektryk.net

BIURO: biuro@dobryelektryk24.net 

DZIAŁ TECHNICZNY: dzial.techniczny@dobryelektryk24.net 

 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ